جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

CTRL +X

راست کلیک روی صفحه -> Audio Language <- Navigate

راست کلیک رو صفحه -> Audio Track <- Audio

راست کلیک رو صفحه در حالت فول اسکرین -> Audio And Language Track
نظرات تعداد دیدگاه های تایید شده :

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.